Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Ψύξη Φωτοβολταϊκών Πάνελ PVTPV THERM - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Είναι γνωστο ότι τα συμβατικά φωτοβολταϊκα πάνελ μετατρέπουν μόνο ένα μικρό μέρος της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.
Η καινοτομία να αυξηθεί η απόδοση του φωτοβολταϊκού πάνελ μέσω της ψύξης έχει λάβει διεθνή αναζήτηση.
Ψάχνουμε ένα σύστημα που να δίνει ακόμη υψηλότερη ηλεκτρική απόδοση στο Φ/Β εως και 40% και επιπρόσθετα να παράγει υψηλή θερμική ενέργεια.

Πώς δουλεύει ;
Χρειαζόμαστε Φωτοβολταϊκά-Θερμικά (PVT) πάνελ, δηλαδή ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλιακής
και θερμικής ενέργειας το οποίο θα χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό ψύξης για τους ηλιακούς
συλλέκτες, που χαρακτηρίζεται κυρίως για την ικανότητα του να μειώνει την θερμοκρασία των κυττάρων
(panels) και επομένως να συντελεί στην αύξηση της ετήσιας παραγωγής σε kWh.
Ένας εναλλάκτης θερμότητας από αλουμίνιο μπορεί να εφαρμόζεται στο πίσω μέρος του ηλιακού συλλέκτη,
μεταφέροντας τη θερμότητα που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σε ένα κλειστό κύκλωμα ψυκτικού
υγρού. Αυτό το κύκλωμα διαχέει τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τα κύτταρα (panels),
μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και αυξάνοντας της αποτελεσματικότητάς τους.
Στην συνέχεια η παραγόμενη θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για να ζεστάνει τόσο το νερό
υγιεινής (μπάνιο-κουζίνα) όσο και το νερό του κυκλώματος θέρμανσης της κατοικίας.
Αποτέλεσμα
Με τα παραπάνω εξοικονομείτε έσοδα τόσο απο την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται όσο και απο την πλήρη εξάλειψη του κόστους

για την θέρμανση-ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού της κατοικία σας.

Παραδείγματα:

Εφαρμογή του Πολυλειτουργικού Φωτοβολταϊκου Πλαισίου PV-Therm

Ηλιακό Σύστημα Σπιτιού Συνδεδεμένο στο Δίκτυο: 
Συμπληρωματική θέρμανση του Βιομηχανικού νερού και του νερού θέρμανσης,
και ταυτόχρονα πώληση του ρεύματος στο δίκτυο.
http://www.sunshine-energy.gr/sites/default/files/aplo_cropped.jpg
·         Πλεονεκτήματα
o    Παραγωγή ενέργειας και ζεστού νερού από τον ήλιο.
o    Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού σε τουλάχιστον 35°C ανώτερης θερμοκρασίας από αυτής που εμπεριέχεται στις δεξαμενές αποθήκευσης.
o    Δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος θέρμανσης (καύσιμα ελαίου, αερίου, κ.τ.λ.)
·         Εφαρμογή:Κλειστό κύκλωμα ροής νερού για χωριστά σπίτια συμπεριλαμβανομένου και της εκμετάλλευσης της ηλιακής θέρμανσης.


Εφαρμογή του Πολυλειτουργικού Φωτοβολταϊκού Πλαισίου PV-Therm.

Ηλιακό Σύστημα Σπιτιού Συνδεδεμένο στο Δίκτυο: 
Συμπληρωματική θέρμανση του Βιομηχανικού νερού και του νερού θέρμανσης,
και ταυτόχρονα πώληση του ρεύματος στο δίκτυο.


http://www.sunshine-energy.gr/sites/default/files/apothikefsi_cropped.jpg
·         Πλεονεκτήματα
o    Παραγωγή ενέργειας και ζεστού νερού από τον ήλιο.
o    Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού σε τουλάχιστον 35°C ανώτερης θερμοκρασίας από αυτής που εμπεριέχεται στις δεξαμενές αποθήκευσης.
o    Δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος θέρμανσης (καύσιμα ελαίου, αερίου, κ.τ.λ.)
·         Εφαρμογή:Κλειστό κύκλωμα ροής νερού για μεγάλο αριθμό καταναλωτών σε χωριστά σπίτια και διαμερίσματα συμπεριλαμβανομένου και της εκμετάλλευσης της ηλιακής θέρμανσης (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πλυντήρια αυτοκινήτων)


Εφαρμογή του Πολυλειτουργικού Φωτοβολταϊκού Πλαισίου PV-Therm

Ηλιακό Σύστημα Υποστήριξης του Συστήματος Θέρμανσης: 
Άυξηση της ηλεκτρικής απόδοσης συμπεριλαμβανομένου και της θερμικής χρήσης
http://www.sunshine-energy.gr/sites/default/files/efarmigi_ktirio_cropped.jpg
·         Πλεονεκτήματα:
o    Παραγωγή ηλεκτικής ενέργειας και ηλιακής θέρμανσης
o    Απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμού των διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης.
·         Εφαρμογή:Νέα κτήρια αλλά και καθαρισμός του συστήματος θέρμανσης αντίστοιχα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ PV-THERM
Εξαιτίας του πάχους των σωληνώσεων το πολύ 10 πλαίσια μπορούν να περιληφθούν σε μια θερμική σειρά και αντίστοιχα 60 πλαίσια για ένα σύστημα.

Το σύστημα εγκατάστασης στις στέγες περιλαμβάνεται στο όλο σύστημα. Ο όγκος της δεξαμενής, η αντλία, ο εναλλάκτης θερμότητας, η δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και αποθήκευσης βιομηχανικού νερού, οι βαλβίδες ασφαλείας καθώς και το αντιψυκτικό υγρό και παρελκόμενα πρέπει να υπολογιστούν για κάθε έργο αντίστοιχα.

Το σύστημα ηλεκτρικής σύνδεσης αποτελείται από: Διαχωριστική αέρος, τάπα, συνδέσμους υποδοχής κομμάτι t, ενισχυμένος κυλινδρικός σωλήνας (1 μέτρου).

Αν χρησιμοποιείται δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης εμπειρικά σε κάθε πλαίσιο αντιστοιχούν 30 λίτρα.

Μέγεθος ροής > 50 λίτρα/ώρα - υψηλή ψυκτική απόδοση.

Μέγεθος ροής < 50 λίτρα/ώρα - υψηλή θερμική απόδοση.

http://www.sunshine-energy.gr/sites/default/files/sindesmologia_cropped.jpg


Πηγές:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου